paversti


paversti
paver̃sti vksm. Paver̃sti veži̇̀mą.

.

Look at other dictionaries:

  • paversti — paver̃sti, paver̃čia (pàverčia), pàvertė 1. tr. H, MŽ, K, M, LL112, L, ŠT299, DŽ, NdŽ, KŽ pargriauti, paguldyti, parblokšti iš vertikalios padėties ant šono, ant žemės: Tik paskutinę akimirką sustojau, paverčiau ant šono dviratį, nuplėšiau prie …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paverstinis — paverstìnis, ė adj. (2) iškreiptomis į šalis pavažomis (apie roges): Ragės paverstìnės neskraido ant ledo, neslysta į šalis Skdv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavertimas — pavertìmas sm. (2) KII279, KŽ; Rtr → paversti: 1. NdŽ. | refl. NdŽ. 2. NdŽ. 3. NdŽ. ║ NdŽ. 4. → paversti 8. ║ Kas čia tavo buvo per pavertìmas, kad, žiūrėk, jau vėl avys dobiluos Brt. 5 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paversdinti — paver̃sdinti 1. NdŽ cur. paversti 1. 2. refl. NdŽ cur. paversti 10 (refl.): Taigi pasilikite valnybėje, per kurią Kristus mus išvalnijęs, ir nepasiversdykit vėl po jungu mergystės Bb1PvG5,1. 3. NdŽ cur. paversti 12. versdinti; išversdinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavartyti — tr. Rtr, DŽ1 1. iter. paversti 1. ║ Vienon bažnyčion žvakes pavartyta po nakčia rasdavo Mrc. ║ sugriauti, sunaikinti: Pečius pavar̃tė, sienas ižgriovė [vėjas] DrskŽ. 2. iter. paversti 3: Pievą šienauna, razmuša pradalgius, tada pavar̃to, tada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pelenai — pelenaĩ sm. pl. (3b) 1. SD275, R, K sudegusių medžiagų liekanos: Šarmu iš pelenų̃ išvelės audeklus lininius, tai tik žėri Smal. Pelenaĩ apačion byra Nmč. Aš kapu pẽlenus į šalis, kad ugnis geriau degtum J. Lopeta pelenams semti gera J. Angliai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskystinti — tr. 1. Ser, SkŽ265, DŽ1 paversti skysčiu, padaryti skysto pavidalo: Dujas galima suskystinti ir paversti kietais kūnais EncVII132. Katilai kūrenami natūraliomis arba suskystintomis dujomis sp. | refl. tr. NdŽ. 2. NdŽ padaryti visai skystą. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • holodinamika — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: holodinãmika Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, holodynamics. Pateikta: 2014 11 06. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: santykių kūrimo mokslas.… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • sąveikusis — sąveikusis, ioji Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: sąveikùsis, sąveikióji Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: būdvardis Kilmė: lietuvių, > sąveikus, i. Pateikta: 2015 03 29. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: susijęs su sąveika, abipusiu,… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas